ป้ายกำกับ: การบินไทย

ทนอยู่เฉยไม่ไหว พลิกกลยุทธ์เตรียมบุกตลาดโลว์ซีซั่นนี้ “การบินไทย”

No Comments
การบินไทย

         นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า จากที่ธุรกิจสายการบินระดับพรีเมียมมีการแข่งขันที่รุนแรงทั่วโลก และการบินไทยต้องการดึงผู้โดยสารให้หันมาใช้บริการผ่านสายการบินไทยเพิ่มมากขึ้น

         ฝ่ายการพาณิชย์จึงได้จัดการประชุมผู้จัดการประจำสถานีทั่วโลกเพื่อมาปรับกลยุทธ์ทางการตลาดรวมกันเป็นหนึ่งในทุกส่วนงานของฝ่ายการพาณิชย์ และให้มีการจัดกลยุทธ์ร่วมกัน ทั้งเครื่องบิน โปรโมชันและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยในการประชุมนั้น

         ก็ได้ระดมความคิดเห็นและรับนโยบายจากฝ่ายการพาณิชย์นั้น กำหนดให้ผู้จัดการประจำสถานีแต่ละประเทศทั่วโลก ตั้งเป้าหมาย กำหนดถึงกลยุทธ์ดึงผู้โดยสารมาใช้บริการมากขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะในช่วงผู้โดยสารเดินทางน้อย (โลว์ซีซัน-low season) ช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาส 3 ของการบินไทย ให้กลายเป็น “Best Low Season Ever” หรือโลว์ซีซันที่ดีที่สุดตั้งแต่การบินไทยนั้น ได้ก่อตั้งมา

        นอกจากนั้น ให้ผู้จัดการประจำสถานีทั่วโลกเร่งเพิ่มปริมาณอัตราบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) ให้ทะลุเป้าหมาย โดยเฉพาะช่วงโลว์ซีซัน จากที่มีอัตราการบรรทุกผู้โดยสารโดยเฉลี่ยในทุกเส้นทางที่ 70% ก็ให้เพิ่มเป็นที่ 75-80% เหมือนกับช่วงที่คนนิยมเดินทางให้ได้ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ฝ่ายการพาณิชย์จึงได้ให้อำนาจเต็มกับผู้จัดการสถานีทั่วโลกในการกำหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่เต็มรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางเครือข่าย ในทุกๆจุดการขายตั๋วโดยสาร โดยเมื่อเพิ่มปริมาณผู้โดยสารแล้ว ก็ต้องรักษากำไรต่อที่นั่งไว้ด้วย รวมทั้งต้องผลักดันการขายตั๋วโดยสารเชื่อมต่อเส้นทางบินกับสายการบินไทยสมายล์ เพื่อให้การบินไทยและไทยสมายล์มีรายได้เพิ่มมากขึ้น.