หมวดหมู่: คอนโดในสไตล์ ต่างๆ

IRM เผยปัจจัยหลักในการเลือกซื้อ คอนโด บ้านจัดสรร

No Comments
IRM เผยปัจจัยหลักในการเลือกซื้อ คอนโด บ้านจัดสรร

       อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด IRM เผยปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ คอนโด และบ้านจัดสรร แนะศึกษารอบด้าน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาหลังจากเข้าไปอยู่อาศัยแล้ว

       นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด IRM และอดีตนายก เปิดเผยว่า การตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมทำให้ต้องมีการปรับปรุงที่ดิน ซึ่งจะส่งผลต่อการทรุดของดินในบริเวณที่ก่อสร้าง จะทำให้เกิดปัญหาภายหลังได้ นอกจากนี้แล้วยังต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมของโครงการว่ามีระบบไฟฟ้า ประปา ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ครบถ้วนหรือยัง เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบน้ำทิ้ง ระบบกักเก็บ ฯลฯ ส่วนใหญ่ไม่เคยมีใครถามเรื่องนี้กับโครงการ ดังนั้น เวลาอยู่ไปนานๆ จะมีปัญหาเพราะระบบน้ำทิ้งเหล่านี้ถูกปล่อยไปในที่สาธารณะไม่ถูกต้องอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือ

       สิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับปัจจัยในชีวิตประจำวัน มีห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ตลาดฯลฯ หรือไม่ เนื่องจากชุมชนหรือสิ่งอำนวยความสะดวกมีความสำคัญ รวมทั้งต้องตรวจสอบว่าทางหน่วยงานราชการมีโครงการตัดถนนหรือไม่เพราะจะทำให้เกิดปัญหาที่ดินถูกเวนคืน และปัจจัยสำคัญคือเรื่องความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ เพราะว่าถ้าเป็นนักลงทุนหน้าใหม่อาจมีปัญหาอื่นๆ

       ตามมาได้ ดังนั้น จะต้องดูประวัติในการทำโครงการที่ผ่านมา เรื่องฐานะทางการเงินและทุนจดทะเบียนเพื่อความมั่นใจว่าโครงการจะไม่ล้มก่อนสร้างเสร็จ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมาก นอกจากนี้แล้วผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบว่าโครงการได้รับอนุญาตจัดสรรถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เริ่มจากต้องมีใบอนุญาตจัดสรร และในโครงการหรือสำนักงานขายจะต้องติดผังโครงการ เช่น ถนนทางเข้าออก

       ที่ภาระจำยอมต่างๆ ที่อยู่ภายในโครงการต้องมีความชัดเจน เพราะว่าบางโครงการมีปัญหาว่าไปอยู่แล้วถนนภายในโครงการกลายเป็นถนนสาธารณะไม่ได้เป็นถนนภายในโครงการนายธนันทร์เอกกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ซื้อยังต้องพิจารณาเรื่องแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรร เพราะจะทำให้ตรวจสอบได้ว่าผู้ประกอบการได้ก่อสร้างตามที่ขออนุญาตหรือไม่ รวมทั้งเรื่องค่าบริการสาธารณะจะมีการเก็บเงินล่วงหน้าประมาณ 1-2 ปี ซึ่งจะต้องถามว่าเก็บไปเพื่อการใด

       เพราะตามกฎหมายบังคับให้ทำงบประมาณว่าต้องจ่ายเพื่อบริการสารธารณะอะไรบ้าง เช่น ค่าจ้างบริหารการจัดการ ก็จะมีผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่คอยดูแลในหมู่บ้าน ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าทำความสะอาดฯลฯ แต่ไม่สามารถนำไปใช้จ่ายเรื่องการซ่อมแซมสาธารณูปโภค เช่น ถนนพังระหว่างที่ยังไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคล หรือสวนสาธารณะมีปัญหาต้นไม้ตายไม่สามารถเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ IRM มีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินทั้งในอาคารชุดและบ้านจัดสรรมากว่า 25 ปี ทั้งการจัดประชุมใหญ่และจดทะเบียนนิติบุคคล

คอนโดเทล มีแนวโน้มเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นดาวรุ่งตอนนี้

No Comments
คอนโดเทล มีแนวโน้มเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นดาวรุ่ง

       ในขณะที่การปล่อยเช่า คอนโดเทล ระยะสั้นในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย คอนโดเทลเป็นรูปแบบการพัฒนาโครงการที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในหัวเมืองท่องเที่ยวสำคัญๆ อาทิ ภูเก็ต พัทยา รวมไปจนถึงกรุงเทพฯ

       เนื่องจากตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าได้ทั้งสำหรับระยะสั้นและระยะยาว และเสนอโอกาสใหม่ๆ ให้กับนักพัฒนาโครงการ ตามการรายงานจากบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านเจแอลแอล คอนโดเทล เป็นรูปแบบการคอนโดเทลประเภทหนึ่งที่มีการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จึงทำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับโรงแรม โดยสามารถปล่อยเช่าระยะสั้นรายวันหรือรายสัปดาห์ได้ ในขณะที่ทั่วไปที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจะสามารถปล่อยเช่าให้ได้กับเฉพาะผู้เช่าที่ต้องการเช่าตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

       นายจักรกริช จักรพันธุ์ ณ อยุธยา รองประธานบริหารฝ่ายการลงทุนซื้อขาย หน่วยธุรกิจบริการการลงทุนด้านโรงแรมของเจแอลแอล กล่าวว่า “คอนโดเทลไม่ได้เป็นรูปแบบการพัฒนาที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทย โดยสามารถพบเห็นได้ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในหัวเมืองท่องเที่ยวสำคัญๆ อาทิ  ภูเก็ต และกรุงเทพฯ เพียงแต่ยังมีจำนวนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาของเราเผยให้เห็นว่าประเภทนี้กำลังเป็นรูปแบบการพัฒนาโครงการที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นและมีแนวโน้มขยายตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า” พัทยา เป็นอีกหัวเมืองท่องเที่ยวหนึ่งที่มีการพัฒนาโครงการคอนโดเทลเพิ่มมากขึ้น โดยมีโครงการใหม่ๆ คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 1,100 ยูนิตที่มีกำหนดจะสร้างเสร็จภายในปี 2564 ทั้งนี้ ฮาบิแทท กรุ๊ป เป็นผู้ประกอบการที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในพัทยา โดยปัจจุบันดำเนินธุรกิจคอนโดเทล 2 โครงการ คือ ครอสทูไวบ์ พัทยา ซีเฟียร์ เรสซิเดนซ์ และครอสทูไวบ์ พัทยา โอเชียนเฟียร์ นอกจากนี้ ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการใหม่อีก 4 โครงการซึ่งมีกำหนดสร้างเสร็จภายในปี 2565

       ส่วนที่กรุงเทพฯ คอนโดเทลที่มีการบริหารจัดการได้มาตรฐานจำนวนยังมีไม่มากนัก อย่างไรก็ดี การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้ เริ่มเป็นที่จับตามองมากขึ้นจากการเคลื่อนไหวของบจก.ไซมิส แอสเสท ที่ประกาศเปิดตัวโครงการคอนโดเทลใหม่เพิ่มสองโครงการ เพิ่มเติมจากโครงการที่มีอยู่เดิมคือ บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น โดยโครงการคอนโดเทลที่บริษัทประกาศเปิดตัวใหม่

       ได้แก่ เดอะ ไซมิส เอ็กซ์คลูซีฟ และเดอะ คอลเล็คชั่น ซึ่ง 50% ของยูนิตทั้งหมดในโครงการจะเป็นคอนโดเทล และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะบริหารโดยกรีน แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮเทลส์จากประเทศจีน นอกจากนี้ เจ้าของร่วมที่ถือครองยูนิตในโครงการคอนโดเทล ไม่ได้ปล่อยเช่ายูนิตของตนให้กับลูกค้า (แขกที่เข้าพัก) โดยตรง แต่เป็นการฝากปล่อยเช่าผ่านผู้บริหารคอนโดเทลที่ทำหน้าที่ดูแลการปล่อยเช่าห้องพัก ซึ่งในที่นี้ อาจเป็นบริษัทผู้พัฒนาโครงการ หรือบริษัทบริหารโรงแรม/คอนโดเทล ตัวอย่างเช่น บูทีค โฮเทล แมนเนจเม้นท์ เอเชีย, เบสท์ เวสเทิร์น และวินแดม ซึ่งตัวอย่างทั้งหมดนี้ เป็นเชนบริหารจากต่างชาติ

       นางสาวปิตินุช ภู่พัฒน์วิบูลย์ รองประธานอาวุโสฝ่ายที่ปรึกษา หน่วยธุรกิจบริการการลงทุนด้านโรงแรมของเจแอลแอล กล่าวว่า “การปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมระยะสั้นเป็นช่องทางการสร้างรายได้ที่มีความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่เจ้าของร่วม แต่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คอนโดเทลจึงเป็นทางออกที่จะช่วยป้องกันผู้ซื้อยูนิตเพื่อลงทุนจากความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดี นอกจากนี้ การมีโครงสร้างและวัตถุประสงค์การใช้ที่ชัดเจน

       ยังเป็นการช่วยป้องกันการต่อต้านจากเจ้าของร่วมที่ซื้อยูนิตคอนโดในโครงการเพื่ออยู่อาศัยเองที่อาจไม่ยินดีต้อนรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาพักระยะสั้นในอาคาร” JLL จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกธุรกิจบริการและบริหารการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินธุรกิจในกว่า 80 ประเทศและมีพนักงานทั่วโลกรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 90,000 คน

       สำหรับในประเทศไทยเริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2533 ปัจจุบันเป็นบริษัทระหว่างประเทศผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยพนักงาน 1,600 คน มีอสังหาริมทรัพย์และสถานประกอบการภายใต้การบริหารจัดการคิดเป็นพื้นที่รวมกว่า 5 ล้านตารางเมตร JLL เป็นบริษัทระหว่างประเทศในด้านบริการและที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ในปีนี้ บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะรางวัลระดับห้าดาวในสาขาที่ปรึกษาและตัวแทนซื้อขายให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้

วิธีเลือกทำเล คอนโด แบบพร้อมเข้าอยู่ติดกับ รถไฟฟ้า

No Comments
วิธีเลือกทำเล คอนโด แบบพร้อมเข้าอยู่

       ยุคที่ผู้คนเริ่มหันมาใช้ไลฟ์สไตล์ชีวิตที่สนุกสนานและผ่อนคลายมากขึ้น มองหาความสะดวกสบายทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการเดินทาง เพื่อนำไปสู่ความสุขของชีวิต ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทำเลคอนโด พร้อมอยู่ติด รถไฟฟ้า ระยะเดินถึง กำลังเป็นคอนโดที่มนุษย์คนเมืองหมายปองที่สุดอยู่ ณ ขณะนี้

       แล้วทำไมเราต้องพยายามซื้อคอนโดที่ติดกับสถานณีรถไฟฟ้า ติดขนาด 0 เมตรได้ เรียกว่ายิ่งเดินถึงยิ่งดี มาดูพร้อมๆ กันครับ ซื้อคอนโดติดสถานณีรถไฟฟ้า ง่ายกว่าถ้าลงทุนหรือปล่อยเช่า สังเกตหรือไม่ว่า ทำเลบริเวณสถานณีรถไฟฟ้า เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะแต่ละสถานีล้วนเต็มไปด้วยแหล่งรวมไลฟ์สไตล์เอาใจคนเมือง ทั้ง Community mall , สถานที่ท่องเที่ยว , ห้างสรรพสินค้า Shopping Mall , Co-working Space ก็ต่างหันมาเปิดตามแนวรถไฟฟ้ากันทั้งนั้น ทำให้ง่ายต่อการเดินทาง หรือจะนั่งไปกินเที่ยวตามตัวเมืองก็ทำได้สบาย

       แม้ว่าคอนโดติดรถไฟฟ้าจะมีราคาแพงกว่าคอนโดใกล้เคียงที่มีระยะห่างจากแนวรถไฟฟ้ามากกว่าอย่างที่บอกไปในข้อแรก แต่การซื้อคอนโดติดสถานณีรถไฟฟ้านอกจากจะมีข้อดีเรื่องการเดินทางที่ขณะเราอาศัยอยู่เองก็ได้ความสะดวกสบาย จะเข้าออกตอนไหนก็ไม่เปลี่ยวเพราะโครงการติดถนนใหญ่เสียเป็นส่วนมาก คอนโดที่อยู่ติดสถานณีรถไฟฟ้า ก็จะปล่อยเช่าได้ง่ายกว่าคอนโดที่อยู่ลึกเข้าไปในซอย และยังมีโอกาสปล่อยเช่าคอนโดได้ในราคาที่สูงกว่าอีกด้วย

       หลายคนเลือกซื้อคอนโดติด สถานณีรถไฟฟ้าเพราะชอบไลฟ์สไตล์ที่สะดวกรวดเร็ว จะเดินทางไปไหนก็สะดวก ไม่ต้องต่อรถให้เสียเวลา ทำให้ช่วยประหยัดเวลาชีวิตไปได้มาก ยิ่งใครที่ต้องเดินทางฝ่ารถติดไปทำงานตามโซน CBD , New CBD ยิ่งควรมองหาคอนโดติดรถไฟฟ้าไว้สักห้อง จะคอนโดติด BTS , คอนโดติด MRT หรือ AIRPORT LINK ก็น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากัน

       แม้ว่าคอนโดติดสถานณีรถไฟฟ้าจะมีราคาแพงกว่าคอนโดใกล้เคียงที่มีระยะห่างจากแนวสถานณีรถไฟฟ้ามากกว่าอย่างที่บอกไปในข้อแรก แต่การซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้านอกจากจะมีข้อดีเรื่องการเดินทางที่ขณะเราอาศัยอยู่เองก็ได้ความสะดวกสบาย จะเข้าออกตอนไหนก็ไม่เปลี่ยวเพราะโครงการติดถนนใหญ่เสียเป็นส่วนมาก คอนโดที่อยู่ติดสถานณีรถไฟฟ้าก็จะปล่อยเช่าได้ง่ายกว่า คอนโด ที่อยู่ลึกเข้าไปในซอย และยังมีโอกาสปล่อยเช่าคอนโดได้ในราคาที่สูงกว่าอีกด้วย

       หลายคนเลือกซื้อคอนโดติดสถานณี รถไฟฟ้าเพราะชอบไลฟ์สไตล์ที่สะดวกรวดเร็ว จะเดินทางไปไหนก็สะดวก ไม่ต้องต่อรถให้เสียเวลา ทำให้ช่วยประหยัดเวลาชีวิตไปได้มาก ยิ่งใครที่ต้องเดินทางฝ่ารถติดไปทำงานตามโซน CBD , New CBD ยิ่งควรมองหาคอนโดติดรถไฟฟ้าไว้สักห้อง จะคอนโดติด BTS , คอนโดติด MRT หรือ AIRPORT LINK ก็น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากัน

       เมื่อการเดินทางของคุณคือ BTS หรือ MRT ดังนั้นค่าใช้จ่ายในจุดนี้ จึงสามารถคาดเดาได้ว่าจะต้องใช้จ่ายเท่าไรแต่ละเดือน ซึ่งข้อดีนี้น่าจะถูกใจนักประหยัดได้ดีทีเดียว

       เนื่องจากไม่ต้องเข้าตรอกซอกซอยลึก หลังจากที่เดินทางจากสถานณีรถไฟฟ้า ทำให้ลดอัตราการเสี่ยงอันตรายให้กับคุณได้ ที่สำคัญระยะทางใกล้ๆ อาจมีร้านค้าตั้งอยู่เรียงรายสองข้าง ช่วยส่องสว่างนำทางให้กับคุณ ผนวกกับคอนโดพร้อมอยู่ใกล้รถไฟฟ้ามักจะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ช่วยทำให้ชีวิตของคนโสด โดยเฉพาะสาวๆ นั้นอุ่นใจได้มากขึ้น

กู้คอนโดหรูผ่านฉลุย ฝ่ากฎเหล็ก LTV อย่างง่ายสบาย

No Comments
กู้คอนโดหรูผ่านฉลุย ฝ่ากฎเหล็ก LTV อย่างง่ายสบาย

       หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. ออกมาตรการ LTV สินเชื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่สองออกมาดูแล เพื่อป้องกันการซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อการเก็งกำไรมากกว่าซื้อเพื่ออยู่อาศัยตามดีมานด์จริง ที่สร้างความกังวลว่าอาจนำไปสู่วิกฤตฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์

       “สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์” รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ที่มาอัพเดทสถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในเวลานี้ ท่ามกลางความผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย พร้อมเทคนิคการขอสินเชื่อบ้านจากธนาคาร

สินเชื่อที่อยู่อาศัยในเวลานี้ ยังเติบโตดี

สุรัตน์ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในขณะนี้แบ่งเป็น 2 ตลาด คือ ตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบ และ ตลาดที่อยู่อาศัยแนวสูง กลุ่มคอนโดมิเนียม ซึ่งปัจจุบันการเติบโตของยอดขายอสังหาฯแนวสูง อย่างคอนโดฯ มีการปรับตัวลดลง ขณะที่ระบบสินเชื่อของทั้ง 6 ธนาคารในปีนี้ ยังมีการเติบโตอยู่อยู่ในกรอบประมาณสัก 2-4% จากปัจจัยหลักมาจากการปล่อยสินเชื่อระยะยาว ที่ยังทำให้พอร์ตสินเชื่ออสังหาฯ ของ 6 ธนาคารยังมีอัตราการเติบโต แต่ก็ยอมรับว่าโตในอัตราที่น้อยลง

LTV กระทบตลาดคอนโดฯ ยอดขอสินเชื่อลดลง

สำหรับมาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นการออกมาช่วยทำให้อสังหาริมทรัพย์ ลดความร้อนแรงลง ด้วยมีขนาดจากการที่มีคนซื้อที่อยู่อาศัย หรือ บ้านเพื่อเก็งกำไรระดับหนึ่ง โดยอธิบายมาตรการ LTV ได้ว่า บ้านหลังแรก ยังกู้เต็มได้ 100% ส่วนหลังที่ 2 กู้ได้ 80 % ยกเว้นบางกรณี

ขณะที่ มาตรการนี้ จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ซื้อบ้านหลังที่ 2 จะต้องมีเงินดาวน์ ซึ่งหากผู้กู้ไม่มีเงินดาวน์จะไม่สามารถกู้ได้เต็มร้อยเปอร์เซนต์ เพราะฉะนั้นมาตรการ LTV เป็นการมาเพื่อจำกัดการซื้อทรัพย์สินเกินความจำเป็น แต่หลังแรกยังได้ 100 % อยู่ขณะที่ตลาดบ้านหลังแรกนั้น พบว่าตัวเลขยังโตอยู่รวมถึงแนวราบด้วยเช่นกัน เพราะการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะเป็นตลาดแนวราบที่เป็นบ้านหลังแรกจริงๆ

ภาวะฟองสบู่อสังหาฯ ลูกล่าสุด

สุรัตน์ กล่าวถึงวิกฤตฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่์ โดยอธิบายว่าอาจต้องย้อนกลับไปเมื่อราวช่วงปี 2540 ที่เกิดฟองสบู่อสังหาฯ ขึ้นนั้นเกิดจากเศรษฐกิจประเทศไทยมีอัตราการเติบโตดีมากเกือบ 10% ต่อเนื่องมาตลอด 7ปีก่อนหน้า มีเม็ดเงินไหลเข้ามาประเทศจำนวนมาก ตลาดหุ้น ราคาที่ดินขยับขึ้นตลอดเวลา

       ในช่วงนั้นคิดว่าถึงจุดๆหนึ่งที่เขาเรียกว่าเกินลิมิต ซึ่งตอนนั้นตัวเงินคงเหลือในบัญชีของประเทศ ตัว current account อยู่ในระดับติดลบมานานแล้ว และเริ่มเห็นว่าไม่สามารถกลับมาเป็นบวกได้ และมีการจุดชนวนขึ้น คือ มีแบงค์ล้ม ซึ่งทำให้ความเชื่อมั่นหายไป ต่างชาติดึงเงินคืน ประเทศไทยถูกโจมตีค่าเงินบาท เพราะเห็นว่าค่าเงินบาทฟิกซ์แล้วแข็งเกินไป ดังนั้นเมื่อเงินถูกดึงออกไปแล้ว ทำให้ธนาคารหมดสภาพในการปล่อยสินเชื่อ

       โดยก่อนหน้า ที่จะเกิดฟองสบู่ในปี 2540 พบว่าธนาคารปล่อยสินเชื่อเติบโตปีละประมาณ 20% ขณะที่สินเชื่อธนาคารปีนี้เหลือประมาณ 4% จะเห็นได้ว่าการเติบโตของสินเชื่อนั้่นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ภาวะฟองสบู่เกิดจากการบิดเบือนทำให้ราคาอสังหาฯเติบโต และทำให้คิดว่าจะยังโตต่อไปเรื่อยๆ และเมื่อถึงขาลงก็เกิดการช็อกทันที ทำให้ระบบเกิดปัญหา

ตลาดอสังหาฯ บ้านหลังแรกส่งสัญญาณบวก

สุรัตน์ กล่าวต่อว่าสำหรับผู้ที่จะซื้อบ้านหลังแรก ในช่วงเวลานี้ถือเป็นจังหวะที่ดี จากราคาอสังหาฯที่ถูกลงเทียบกับช่วงที่ผ่านมา รวมถึงตัวดอกเบี้ยในอัตราที่เริ่มทรงตัว จากในช่วงแรกที่กังวลว่าจะมีแนวโน้มจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆ การโอน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดอสังหาฯ กลุ่มบ้านหลังแรกเติบโตต่อไปได้ขณะที่การทำตลาดผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในขณะนี้ก็มีการทำแคมเปญ หรือ โปรโมชัน ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาหลักๆ คือ อัตราดอกเบี้ยใน 3 ปีแรก ที่ค่อนข้างถูก ก็หรืออยู่ที่อัตราร้อยละ 3 ต้น ที่มองว่าที่จะเข้ามาดึงดูดผู้ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้่สามารถเข้าถึงตัวสินเชื่อได้ในราคาที่ไม่ทำให้รู้สึกว่าเป็นภาระของตัวเองมากเกินไป

ขอสินเชื่อบ้านอย่างไรให้ธนาคารอนุมัติ

สุรัตน์ ปิดท้ายว่าสำหรับผู้ที่กำลังคิดขอสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินนั้น ก่อนอื่นอาจจะต้องกลับมาดูปัจจัยว่า ทำไมผู้กู้หรือผู้ขอสินเชื่อไม่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักมีหนี้จำนวนมากเกินไป หรือ ผู้ขอสินเชื่อบ้านไม่สามารถประเมินรายได้ของผู้กู้ได้ เช่น ผู้กู้อาจจะเดินบัญชีด้วยเงินสด ไม่ได้เข้าระบบหรือหมุนเวียนในระบบธนาคาร และเมื่อมีการตรวจการเดินบัญชีแล้ว อาจทำให้ประเมินรายได้ยาก ทั้งนี้ หากเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ สิ่งสำคัญ คือ การเตรียมสเตทเมนต์ หรือ เตรียมหลักฐานต่างๆ เช่น ใบจดทะเบียนการประกอบการธุรกิจ ฯลฯ เพื่อให้ธนาคารฯร่วมประกอบพิจารณาอนุมัติการขอสินเชื่อ ที่อยู่อาศัย พร้อมย้ำว่า จริงๆแล้ว การขอสินเชื่อบ้านนั้นมันไม่ใช่เรื่องยาก