IRM เผยปัจจัยหลักในการเลือกซื้อ คอนโด บ้านจัดสรร

No Comments
IRM เผยปัจจัยหลักในการเลือกซื้อ คอนโด บ้านจัดสรร

       อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด IRM เผยปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ คอนโด และบ้านจัดสรร แนะศึกษารอบด้าน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาหลังจากเข้าไปอยู่อาศัยแล้ว

       นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด IRM และอดีตนายก เปิดเผยว่า การตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมทำให้ต้องมีการปรับปรุงที่ดิน ซึ่งจะส่งผลต่อการทรุดของดินในบริเวณที่ก่อสร้าง จะทำให้เกิดปัญหาภายหลังได้ นอกจากนี้แล้วยังต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมของโครงการว่ามีระบบไฟฟ้า ประปา ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ครบถ้วนหรือยัง เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบน้ำทิ้ง ระบบกักเก็บ ฯลฯ ส่วนใหญ่ไม่เคยมีใครถามเรื่องนี้กับโครงการ ดังนั้น เวลาอยู่ไปนานๆ จะมีปัญหาเพราะระบบน้ำทิ้งเหล่านี้ถูกปล่อยไปในที่สาธารณะไม่ถูกต้องอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือ

       สิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับปัจจัยในชีวิตประจำวัน มีห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ตลาดฯลฯ หรือไม่ เนื่องจากชุมชนหรือสิ่งอำนวยความสะดวกมีความสำคัญ รวมทั้งต้องตรวจสอบว่าทางหน่วยงานราชการมีโครงการตัดถนนหรือไม่เพราะจะทำให้เกิดปัญหาที่ดินถูกเวนคืน และปัจจัยสำคัญคือเรื่องความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ เพราะว่าถ้าเป็นนักลงทุนหน้าใหม่อาจมีปัญหาอื่นๆ

       ตามมาได้ ดังนั้น จะต้องดูประวัติในการทำโครงการที่ผ่านมา เรื่องฐานะทางการเงินและทุนจดทะเบียนเพื่อความมั่นใจว่าโครงการจะไม่ล้มก่อนสร้างเสร็จ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมาก นอกจากนี้แล้วผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบว่าโครงการได้รับอนุญาตจัดสรรถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เริ่มจากต้องมีใบอนุญาตจัดสรร และในโครงการหรือสำนักงานขายจะต้องติดผังโครงการ เช่น ถนนทางเข้าออก

       ที่ภาระจำยอมต่างๆ ที่อยู่ภายในโครงการต้องมีความชัดเจน เพราะว่าบางโครงการมีปัญหาว่าไปอยู่แล้วถนนภายในโครงการกลายเป็นถนนสาธารณะไม่ได้เป็นถนนภายในโครงการนายธนันทร์เอกกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ซื้อยังต้องพิจารณาเรื่องแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรร เพราะจะทำให้ตรวจสอบได้ว่าผู้ประกอบการได้ก่อสร้างตามที่ขออนุญาตหรือไม่ รวมทั้งเรื่องค่าบริการสาธารณะจะมีการเก็บเงินล่วงหน้าประมาณ 1-2 ปี ซึ่งจะต้องถามว่าเก็บไปเพื่อการใด

       เพราะตามกฎหมายบังคับให้ทำงบประมาณว่าต้องจ่ายเพื่อบริการสารธารณะอะไรบ้าง เช่น ค่าจ้างบริหารการจัดการ ก็จะมีผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่คอยดูแลในหมู่บ้าน ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าทำความสะอาดฯลฯ แต่ไม่สามารถนำไปใช้จ่ายเรื่องการซ่อมแซมสาธารณูปโภค เช่น ถนนพังระหว่างที่ยังไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคล หรือสวนสาธารณะมีปัญหาต้นไม้ตายไม่สามารถเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ IRM มีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินทั้งในอาคารชุดและบ้านจัดสรรมากว่า 25 ปี ทั้งการจัดประชุมใหญ่และจดทะเบียนนิติบุคคล

คอนโดเทล มีแนวโน้มเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นดาวรุ่งตอนนี้

No Comments
คอนโดเทล มีแนวโน้มเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นดาวรุ่ง

       ในขณะที่การปล่อยเช่า คอนโดเทล ระยะสั้นในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย คอนโดเทลเป็นรูปแบบการพัฒนาโครงการที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในหัวเมืองท่องเที่ยวสำคัญๆ อาทิ ภูเก็ต พัทยา รวมไปจนถึงกรุงเทพฯ

       เนื่องจากตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าได้ทั้งสำหรับระยะสั้นและระยะยาว และเสนอโอกาสใหม่ๆ ให้กับนักพัฒนาโครงการ ตามการรายงานจากบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านเจแอลแอล คอนโดเทล เป็นรูปแบบการคอนโดเทลประเภทหนึ่งที่มีการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จึงทำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับโรงแรม โดยสามารถปล่อยเช่าระยะสั้นรายวันหรือรายสัปดาห์ได้ ในขณะที่ทั่วไปที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจะสามารถปล่อยเช่าให้ได้กับเฉพาะผู้เช่าที่ต้องการเช่าตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

       นายจักรกริช จักรพันธุ์ ณ อยุธยา รองประธานบริหารฝ่ายการลงทุนซื้อขาย หน่วยธุรกิจบริการการลงทุนด้านโรงแรมของเจแอลแอล กล่าวว่า “คอนโดเทลไม่ได้เป็นรูปแบบการพัฒนาที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทย โดยสามารถพบเห็นได้ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในหัวเมืองท่องเที่ยวสำคัญๆ อาทิ  ภูเก็ต และกรุงเทพฯ เพียงแต่ยังมีจำนวนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาของเราเผยให้เห็นว่าประเภทนี้กำลังเป็นรูปแบบการพัฒนาโครงการที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นและมีแนวโน้มขยายตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า” พัทยา เป็นอีกหัวเมืองท่องเที่ยวหนึ่งที่มีการพัฒนาโครงการคอนโดเทลเพิ่มมากขึ้น โดยมีโครงการใหม่ๆ คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 1,100 ยูนิตที่มีกำหนดจะสร้างเสร็จภายในปี 2564 ทั้งนี้ ฮาบิแทท กรุ๊ป เป็นผู้ประกอบการที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในพัทยา โดยปัจจุบันดำเนินธุรกิจคอนโดเทล 2 โครงการ คือ ครอสทูไวบ์ พัทยา ซีเฟียร์ เรสซิเดนซ์ และครอสทูไวบ์ พัทยา โอเชียนเฟียร์ นอกจากนี้ ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการใหม่อีก 4 โครงการซึ่งมีกำหนดสร้างเสร็จภายในปี 2565

       ส่วนที่กรุงเทพฯ คอนโดเทลที่มีการบริหารจัดการได้มาตรฐานจำนวนยังมีไม่มากนัก อย่างไรก็ดี การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้ เริ่มเป็นที่จับตามองมากขึ้นจากการเคลื่อนไหวของบจก.ไซมิส แอสเสท ที่ประกาศเปิดตัวโครงการคอนโดเทลใหม่เพิ่มสองโครงการ เพิ่มเติมจากโครงการที่มีอยู่เดิมคือ บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น โดยโครงการคอนโดเทลที่บริษัทประกาศเปิดตัวใหม่

       ได้แก่ เดอะ ไซมิส เอ็กซ์คลูซีฟ และเดอะ คอลเล็คชั่น ซึ่ง 50% ของยูนิตทั้งหมดในโครงการจะเป็นคอนโดเทล และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะบริหารโดยกรีน แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮเทลส์จากประเทศจีน นอกจากนี้ เจ้าของร่วมที่ถือครองยูนิตในโครงการคอนโดเทล ไม่ได้ปล่อยเช่ายูนิตของตนให้กับลูกค้า (แขกที่เข้าพัก) โดยตรง แต่เป็นการฝากปล่อยเช่าผ่านผู้บริหารคอนโดเทลที่ทำหน้าที่ดูแลการปล่อยเช่าห้องพัก ซึ่งในที่นี้ อาจเป็นบริษัทผู้พัฒนาโครงการ หรือบริษัทบริหารโรงแรม/คอนโดเทล ตัวอย่างเช่น บูทีค โฮเทล แมนเนจเม้นท์ เอเชีย, เบสท์ เวสเทิร์น และวินแดม ซึ่งตัวอย่างทั้งหมดนี้ เป็นเชนบริหารจากต่างชาติ

       นางสาวปิตินุช ภู่พัฒน์วิบูลย์ รองประธานอาวุโสฝ่ายที่ปรึกษา หน่วยธุรกิจบริการการลงทุนด้านโรงแรมของเจแอลแอล กล่าวว่า “การปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมระยะสั้นเป็นช่องทางการสร้างรายได้ที่มีความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่เจ้าของร่วม แต่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คอนโดเทลจึงเป็นทางออกที่จะช่วยป้องกันผู้ซื้อยูนิตเพื่อลงทุนจากความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดี นอกจากนี้ การมีโครงสร้างและวัตถุประสงค์การใช้ที่ชัดเจน

       ยังเป็นการช่วยป้องกันการต่อต้านจากเจ้าของร่วมที่ซื้อยูนิตคอนโดในโครงการเพื่ออยู่อาศัยเองที่อาจไม่ยินดีต้อนรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาพักระยะสั้นในอาคาร” JLL จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกธุรกิจบริการและบริหารการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินธุรกิจในกว่า 80 ประเทศและมีพนักงานทั่วโลกรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 90,000 คน

       สำหรับในประเทศไทยเริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2533 ปัจจุบันเป็นบริษัทระหว่างประเทศผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยพนักงาน 1,600 คน มีอสังหาริมทรัพย์และสถานประกอบการภายใต้การบริหารจัดการคิดเป็นพื้นที่รวมกว่า 5 ล้านตารางเมตร JLL เป็นบริษัทระหว่างประเทศในด้านบริการและที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ในปีนี้ บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะรางวัลระดับห้าดาวในสาขาที่ปรึกษาและตัวแทนซื้อขายให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้

วิธีเลือกทำเล คอนโด แบบพร้อมเข้าอยู่ติดกับ รถไฟฟ้า

No Comments
วิธีเลือกทำเล คอนโด แบบพร้อมเข้าอยู่

       ยุคที่ผู้คนเริ่มหันมาใช้ไลฟ์สไตล์ชีวิตที่สนุกสนานและผ่อนคลายมากขึ้น มองหาความสะดวกสบายทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการเดินทาง เพื่อนำไปสู่ความสุขของชีวิต ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทำเลคอนโด พร้อมอยู่ติด รถไฟฟ้า ระยะเดินถึง กำลังเป็นคอนโดที่มนุษย์คนเมืองหมายปองที่สุดอยู่ ณ ขณะนี้

       แล้วทำไมเราต้องพยายามซื้อคอนโดที่ติดกับสถานณีรถไฟฟ้า ติดขนาด 0 เมตรได้ เรียกว่ายิ่งเดินถึงยิ่งดี มาดูพร้อมๆ กันครับ ซื้อคอนโดติดสถานณีรถไฟฟ้า ง่ายกว่าถ้าลงทุนหรือปล่อยเช่า สังเกตหรือไม่ว่า ทำเลบริเวณสถานณีรถไฟฟ้า เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะแต่ละสถานีล้วนเต็มไปด้วยแหล่งรวมไลฟ์สไตล์เอาใจคนเมือง ทั้ง Community mall , สถานที่ท่องเที่ยว , ห้างสรรพสินค้า Shopping Mall , Co-working Space ก็ต่างหันมาเปิดตามแนวรถไฟฟ้ากันทั้งนั้น ทำให้ง่ายต่อการเดินทาง หรือจะนั่งไปกินเที่ยวตามตัวเมืองก็ทำได้สบาย

       แม้ว่าคอนโดติดรถไฟฟ้าจะมีราคาแพงกว่าคอนโดใกล้เคียงที่มีระยะห่างจากแนวรถไฟฟ้ามากกว่าอย่างที่บอกไปในข้อแรก แต่การซื้อคอนโดติดสถานณีรถไฟฟ้านอกจากจะมีข้อดีเรื่องการเดินทางที่ขณะเราอาศัยอยู่เองก็ได้ความสะดวกสบาย จะเข้าออกตอนไหนก็ไม่เปลี่ยวเพราะโครงการติดถนนใหญ่เสียเป็นส่วนมาก คอนโดที่อยู่ติดสถานณีรถไฟฟ้า ก็จะปล่อยเช่าได้ง่ายกว่าคอนโดที่อยู่ลึกเข้าไปในซอย และยังมีโอกาสปล่อยเช่าคอนโดได้ในราคาที่สูงกว่าอีกด้วย

       หลายคนเลือกซื้อคอนโดติด สถานณีรถไฟฟ้าเพราะชอบไลฟ์สไตล์ที่สะดวกรวดเร็ว จะเดินทางไปไหนก็สะดวก ไม่ต้องต่อรถให้เสียเวลา ทำให้ช่วยประหยัดเวลาชีวิตไปได้มาก ยิ่งใครที่ต้องเดินทางฝ่ารถติดไปทำงานตามโซน CBD , New CBD ยิ่งควรมองหาคอนโดติดรถไฟฟ้าไว้สักห้อง จะคอนโดติด BTS , คอนโดติด MRT หรือ AIRPORT LINK ก็น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากัน

       แม้ว่าคอนโดติดสถานณีรถไฟฟ้าจะมีราคาแพงกว่าคอนโดใกล้เคียงที่มีระยะห่างจากแนวสถานณีรถไฟฟ้ามากกว่าอย่างที่บอกไปในข้อแรก แต่การซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้านอกจากจะมีข้อดีเรื่องการเดินทางที่ขณะเราอาศัยอยู่เองก็ได้ความสะดวกสบาย จะเข้าออกตอนไหนก็ไม่เปลี่ยวเพราะโครงการติดถนนใหญ่เสียเป็นส่วนมาก คอนโดที่อยู่ติดสถานณีรถไฟฟ้าก็จะปล่อยเช่าได้ง่ายกว่า คอนโด ที่อยู่ลึกเข้าไปในซอย และยังมีโอกาสปล่อยเช่าคอนโดได้ในราคาที่สูงกว่าอีกด้วย

       หลายคนเลือกซื้อคอนโดติดสถานณี รถไฟฟ้าเพราะชอบไลฟ์สไตล์ที่สะดวกรวดเร็ว จะเดินทางไปไหนก็สะดวก ไม่ต้องต่อรถให้เสียเวลา ทำให้ช่วยประหยัดเวลาชีวิตไปได้มาก ยิ่งใครที่ต้องเดินทางฝ่ารถติดไปทำงานตามโซน CBD , New CBD ยิ่งควรมองหาคอนโดติดรถไฟฟ้าไว้สักห้อง จะคอนโดติด BTS , คอนโดติด MRT หรือ AIRPORT LINK ก็น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากัน

       เมื่อการเดินทางของคุณคือ BTS หรือ MRT ดังนั้นค่าใช้จ่ายในจุดนี้ จึงสามารถคาดเดาได้ว่าจะต้องใช้จ่ายเท่าไรแต่ละเดือน ซึ่งข้อดีนี้น่าจะถูกใจนักประหยัดได้ดีทีเดียว

       เนื่องจากไม่ต้องเข้าตรอกซอกซอยลึก หลังจากที่เดินทางจากสถานณีรถไฟฟ้า ทำให้ลดอัตราการเสี่ยงอันตรายให้กับคุณได้ ที่สำคัญระยะทางใกล้ๆ อาจมีร้านค้าตั้งอยู่เรียงรายสองข้าง ช่วยส่องสว่างนำทางให้กับคุณ ผนวกกับคอนโดพร้อมอยู่ใกล้รถไฟฟ้ามักจะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ช่วยทำให้ชีวิตของคนโสด โดยเฉพาะสาวๆ นั้นอุ่นใจได้มากขึ้น

กู้คอนโดหรูผ่านฉลุย ฝ่ากฎเหล็ก LTV อย่างง่ายสบาย

No Comments
กู้คอนโดหรูผ่านฉลุย ฝ่ากฎเหล็ก LTV อย่างง่ายสบาย

       หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. ออกมาตรการ LTV สินเชื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่สองออกมาดูแล เพื่อป้องกันการซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อการเก็งกำไรมากกว่าซื้อเพื่ออยู่อาศัยตามดีมานด์จริง ที่สร้างความกังวลว่าอาจนำไปสู่วิกฤตฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์

       “สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์” รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ที่มาอัพเดทสถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในเวลานี้ ท่ามกลางความผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย พร้อมเทคนิคการขอสินเชื่อบ้านจากธนาคาร

สินเชื่อที่อยู่อาศัยในเวลานี้ ยังเติบโตดี

สุรัตน์ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในขณะนี้แบ่งเป็น 2 ตลาด คือ ตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบ และ ตลาดที่อยู่อาศัยแนวสูง กลุ่มคอนโดมิเนียม ซึ่งปัจจุบันการเติบโตของยอดขายอสังหาฯแนวสูง อย่างคอนโดฯ มีการปรับตัวลดลง ขณะที่ระบบสินเชื่อของทั้ง 6 ธนาคารในปีนี้ ยังมีการเติบโตอยู่อยู่ในกรอบประมาณสัก 2-4% จากปัจจัยหลักมาจากการปล่อยสินเชื่อระยะยาว ที่ยังทำให้พอร์ตสินเชื่ออสังหาฯ ของ 6 ธนาคารยังมีอัตราการเติบโต แต่ก็ยอมรับว่าโตในอัตราที่น้อยลง

LTV กระทบตลาดคอนโดฯ ยอดขอสินเชื่อลดลง

สำหรับมาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นการออกมาช่วยทำให้อสังหาริมทรัพย์ ลดความร้อนแรงลง ด้วยมีขนาดจากการที่มีคนซื้อที่อยู่อาศัย หรือ บ้านเพื่อเก็งกำไรระดับหนึ่ง โดยอธิบายมาตรการ LTV ได้ว่า บ้านหลังแรก ยังกู้เต็มได้ 100% ส่วนหลังที่ 2 กู้ได้ 80 % ยกเว้นบางกรณี

ขณะที่ มาตรการนี้ จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ซื้อบ้านหลังที่ 2 จะต้องมีเงินดาวน์ ซึ่งหากผู้กู้ไม่มีเงินดาวน์จะไม่สามารถกู้ได้เต็มร้อยเปอร์เซนต์ เพราะฉะนั้นมาตรการ LTV เป็นการมาเพื่อจำกัดการซื้อทรัพย์สินเกินความจำเป็น แต่หลังแรกยังได้ 100 % อยู่ขณะที่ตลาดบ้านหลังแรกนั้น พบว่าตัวเลขยังโตอยู่รวมถึงแนวราบด้วยเช่นกัน เพราะการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะเป็นตลาดแนวราบที่เป็นบ้านหลังแรกจริงๆ

ภาวะฟองสบู่อสังหาฯ ลูกล่าสุด

สุรัตน์ กล่าวถึงวิกฤตฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่์ โดยอธิบายว่าอาจต้องย้อนกลับไปเมื่อราวช่วงปี 2540 ที่เกิดฟองสบู่อสังหาฯ ขึ้นนั้นเกิดจากเศรษฐกิจประเทศไทยมีอัตราการเติบโตดีมากเกือบ 10% ต่อเนื่องมาตลอด 7ปีก่อนหน้า มีเม็ดเงินไหลเข้ามาประเทศจำนวนมาก ตลาดหุ้น ราคาที่ดินขยับขึ้นตลอดเวลา

       ในช่วงนั้นคิดว่าถึงจุดๆหนึ่งที่เขาเรียกว่าเกินลิมิต ซึ่งตอนนั้นตัวเงินคงเหลือในบัญชีของประเทศ ตัว current account อยู่ในระดับติดลบมานานแล้ว และเริ่มเห็นว่าไม่สามารถกลับมาเป็นบวกได้ และมีการจุดชนวนขึ้น คือ มีแบงค์ล้ม ซึ่งทำให้ความเชื่อมั่นหายไป ต่างชาติดึงเงินคืน ประเทศไทยถูกโจมตีค่าเงินบาท เพราะเห็นว่าค่าเงินบาทฟิกซ์แล้วแข็งเกินไป ดังนั้นเมื่อเงินถูกดึงออกไปแล้ว ทำให้ธนาคารหมดสภาพในการปล่อยสินเชื่อ

       โดยก่อนหน้า ที่จะเกิดฟองสบู่ในปี 2540 พบว่าธนาคารปล่อยสินเชื่อเติบโตปีละประมาณ 20% ขณะที่สินเชื่อธนาคารปีนี้เหลือประมาณ 4% จะเห็นได้ว่าการเติบโตของสินเชื่อนั้่นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ภาวะฟองสบู่เกิดจากการบิดเบือนทำให้ราคาอสังหาฯเติบโต และทำให้คิดว่าจะยังโตต่อไปเรื่อยๆ และเมื่อถึงขาลงก็เกิดการช็อกทันที ทำให้ระบบเกิดปัญหา

ตลาดอสังหาฯ บ้านหลังแรกส่งสัญญาณบวก

สุรัตน์ กล่าวต่อว่าสำหรับผู้ที่จะซื้อบ้านหลังแรก ในช่วงเวลานี้ถือเป็นจังหวะที่ดี จากราคาอสังหาฯที่ถูกลงเทียบกับช่วงที่ผ่านมา รวมถึงตัวดอกเบี้ยในอัตราที่เริ่มทรงตัว จากในช่วงแรกที่กังวลว่าจะมีแนวโน้มจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆ การโอน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดอสังหาฯ กลุ่มบ้านหลังแรกเติบโตต่อไปได้ขณะที่การทำตลาดผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในขณะนี้ก็มีการทำแคมเปญ หรือ โปรโมชัน ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาหลักๆ คือ อัตราดอกเบี้ยใน 3 ปีแรก ที่ค่อนข้างถูก ก็หรืออยู่ที่อัตราร้อยละ 3 ต้น ที่มองว่าที่จะเข้ามาดึงดูดผู้ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้่สามารถเข้าถึงตัวสินเชื่อได้ในราคาที่ไม่ทำให้รู้สึกว่าเป็นภาระของตัวเองมากเกินไป

ขอสินเชื่อบ้านอย่างไรให้ธนาคารอนุมัติ

สุรัตน์ ปิดท้ายว่าสำหรับผู้ที่กำลังคิดขอสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินนั้น ก่อนอื่นอาจจะต้องกลับมาดูปัจจัยว่า ทำไมผู้กู้หรือผู้ขอสินเชื่อไม่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักมีหนี้จำนวนมากเกินไป หรือ ผู้ขอสินเชื่อบ้านไม่สามารถประเมินรายได้ของผู้กู้ได้ เช่น ผู้กู้อาจจะเดินบัญชีด้วยเงินสด ไม่ได้เข้าระบบหรือหมุนเวียนในระบบธนาคาร และเมื่อมีการตรวจการเดินบัญชีแล้ว อาจทำให้ประเมินรายได้ยาก ทั้งนี้ หากเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ สิ่งสำคัญ คือ การเตรียมสเตทเมนต์ หรือ เตรียมหลักฐานต่างๆ เช่น ใบจดทะเบียนการประกอบการธุรกิจ ฯลฯ เพื่อให้ธนาคารฯร่วมประกอบพิจารณาอนุมัติการขอสินเชื่อ ที่อยู่อาศัย พร้อมย้ำว่า จริงๆแล้ว การขอสินเชื่อบ้านนั้นมันไม่ใช่เรื่องยาก

เจจูแอร์จัดหนัก SUPER SALE ลดราคาตั๋วสูงสุดถึง 97% เริ่มต้นราคาเบาๆ

No Comments
SUPER SALE

         กรุงเทพฯ–28 มิ.ย.–JEJUAIR
         เจจูแอร์จัดหนัก SPER SALE ลดสูงสุด 97% เริ่มต้นที่ 1,765 บาทเท่านั้น 

         เจจูแอร์ สายการบินราคาประหยัดอันดับ 1 ของประเทศเกาหลีใต้ ได้เปิดตัว SUPER SALE ครั้งที่ 2 ประจำปี 2019 มอบส่วนลดตั๋วโดยสารสูงสุดถึง 97% โดยเดินทางจากกรุงเทพฯถึงอินชอน(โซล) และเชียงใหม่ถึงอินชอน(โซล) เริ่มต้นเพียงแค่ 1,765 บาทเท่านั้น (ราคาต่อเที่ยว / รวมภาษีและค่าธรรมเนียมแล้ว) โดยเปิดให้สำรองที่นั่งระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2019 และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2019 ถึง 28 มีนาคม 2020 โดยมีที่นั่งจำกัดในแต่ละวันเดินทาง

เจจูแอร์ให้บริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-อินชอนจำนวน 3 เที่ยวบินต่อวัน เที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-ปูซาน 1 เที่ยวบินต่อวัน เที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-มูอัน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเที่ยวบินระหว่างเชียงใหม่-อินชอน 1 เที่ยวบินต่อวัน ด้วยเครื่องบินรุ่นโบอิ้ง 737-800 พร้อมด้วยการบริการแสนสนุกสนาน บนเครื่องบินมากมาย

อังกฤษส่ง2เครื่องบินรบประกบ เจ็ต2 ที่แท้สาว25 เมาแอ๋ “ระทึก กลางเวหา”

No Comments
เจ็ต2

         เมื่อ 24 มิ.ย.62 สื่ออังกฤษรายงานความคืบหน้าว่า เหตุระทึก โกลาหล กลางเวหา ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินโดยสารสายการบิน ‘เจ็ต2’ เที่ยวบินจากลอนดอน ไปยังเมืองดาลามาน ประเทศตุรกี ทำให้นักบินต้องแจ้งขอความช่วยเหลือหวั่นเครื่องบินโดน

         ‘ไฮแจ็ก’ จี้กลางอากาศ และกองทัพอากาศอังกฤษได้ส่งเครื่องบินขับไล่ ‘ไต้ฝุ่น’ 2 ลำบินขึ้นประกบและนำเครื่องบินโดยสารเจ็ต 2 ลำ กลับไปลงจอดที่สนามบินลอนดอน สแตนสเต็ดอย่างปลอดภัยเมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิ.ย.นั้น

         เดอะ ซัน แจ้งว่ามีผู้โดยสารที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายโกลาหลบนเครื่องบินเจ็ต2 ในครั้งนี้ เป็นผู้โดยสารหญิงวัย 25 ปีคนหนึ่ง พยายามที่จะเปิดประตูฉุกเฉินบนเครื่องบิน จนทำให้ลูกเรือ 2 คน ที่เห็นเหตุการณ์ช่วยกันขัดขวางไว้ แล้วดึงเธอออกมาจากบริเวณประตูฉุกเฉิน ทว่าทันใดนั้น หญิงคนนี้ซึ่งทั้งตะโกนและกรีดร้อง ยังตรงไปพยายามจะเปิดประตูห้องนักบินอีก

         หลังจากเครื่องบินได้ทะยานขึ้นจากสนามบินสแตนสเด็ตมาได้ประมาณ 45 นาที ก่อนผู้โดยสารชายคนหนึ่งจะดึงผู้โดยสารหญิงคนนี้ออกจากบริเวณประตูและเหวี่ยงร่างลงบนพื้น และลูกเรือได้ช่วยกันจับตัวของเธอตรึงไว้

         จากนั้น เครื่องบินโดยสารแอร์บัส 321 ของสายการบินเจ็ต 2 ลำนี้ ก็ได้กลับมาลงจอดที่สนามบินลอนดอน สแตนสเต็ด เมื่อเวลาประมาณ 17.49 น. ของวันเสาร์ที่ 22 มิ.ย.ตามเวลาท้องถิ่น และมีเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอังกฤษ 2 ลำบินคุ้มกันมา โดยหญิงผู้โดยสารคนนี้ ซึ่งอ้างว่าเธอนั้นมีอาการมึนเมา ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้ ในข้อหาก่อเหตุรุนแรงและสร้างอันตรายบนเครื่องบิน

แจงสิทธิผู้โดยสาร ซื้อ “ตั๋วเครื่องบิน” แล้วไม่ได้บิน มายื่นขอที่ภาษีสนามบินคืนได้

No Comments
ตั๋วเครื่องบิน

          นายจุฬา สุขมานพ ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยถึงแนวทางในการดูแลผู้โดยสารสายการบินกรณีซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางได้ ว่า ขณะนี้ กพท. ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ส่วนตัวของผู้โดยสาร

         ในกรณีที่ผู้โดยสารสายการบินซื้อตั๋วโดยสารแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางได้ ว่า สามารถขอภาษีสนามบิน Passenger Service Charge คืนได้ โดยจะต้องมีหลักฐานมายืนยันการสำรองที่นั่งจากสายการบิน โดยผู้โดยสารสามารถดำเนินการผ่านทางสายการบิน หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสารได้

         ทั้งนี้ ในปัจจุบันสนามบินต่างๆ ก็มีการจัดเก็บภาษีสนามบินบวกรวมไปกับราคาตั๋วของผู้โดยสาร โดยค่าภาษีสำหรับเที่ยวบินขาออก สนามบินของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. 6 แห่ง จัดเก็บคนละ 700 บาท สนามบินของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) 28 แห่ง จัดเก็บคนละ 400 บาท สนามบินสมุย จัดเก็บคนละ 700 บาท สนามบินสุโขทัย 500 บาท และสนามบินอู่ตะเภา 400 บาท ส่วนการเดินเส้นทางในประเทศ สนามบิน ของ ทอท.จัดเก็บแค่คนละ 100 บาท สนามบิน ทย. จัดเก็บคนละ 50 บาท สนามบินสุโขทัย 200 บาท สนามบินสมุย 300 บาท สนามบินตราด 200 บาท และสนามบินอู่ตะเภา 50 บาท.

ทนอยู่เฉยไม่ไหว พลิกกลยุทธ์เตรียมบุกตลาดโลว์ซีซั่นนี้ “การบินไทย”

No Comments
การบินไทย

         นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า จากที่ธุรกิจสายการบินระดับพรีเมียมมีการแข่งขันที่รุนแรงทั่วโลก และการบินไทยต้องการดึงผู้โดยสารให้หันมาใช้บริการผ่านสายการบินไทยเพิ่มมากขึ้น

         ฝ่ายการพาณิชย์จึงได้จัดการประชุมผู้จัดการประจำสถานีทั่วโลกเพื่อมาปรับกลยุทธ์ทางการตลาดรวมกันเป็นหนึ่งในทุกส่วนงานของฝ่ายการพาณิชย์ และให้มีการจัดกลยุทธ์ร่วมกัน ทั้งเครื่องบิน โปรโมชันและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยในการประชุมนั้น

         ก็ได้ระดมความคิดเห็นและรับนโยบายจากฝ่ายการพาณิชย์นั้น กำหนดให้ผู้จัดการประจำสถานีแต่ละประเทศทั่วโลก ตั้งเป้าหมาย กำหนดถึงกลยุทธ์ดึงผู้โดยสารมาใช้บริการมากขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะในช่วงผู้โดยสารเดินทางน้อย (โลว์ซีซัน-low season) ช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาส 3 ของการบินไทย ให้กลายเป็น “Best Low Season Ever” หรือโลว์ซีซันที่ดีที่สุดตั้งแต่การบินไทยนั้น ได้ก่อตั้งมา

        นอกจากนั้น ให้ผู้จัดการประจำสถานีทั่วโลกเร่งเพิ่มปริมาณอัตราบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) ให้ทะลุเป้าหมาย โดยเฉพาะช่วงโลว์ซีซัน จากที่มีอัตราการบรรทุกผู้โดยสารโดยเฉลี่ยในทุกเส้นทางที่ 70% ก็ให้เพิ่มเป็นที่ 75-80% เหมือนกับช่วงที่คนนิยมเดินทางให้ได้ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ฝ่ายการพาณิชย์จึงได้ให้อำนาจเต็มกับผู้จัดการสถานีทั่วโลกในการกำหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่เต็มรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางเครือข่าย ในทุกๆจุดการขายตั๋วโดยสาร โดยเมื่อเพิ่มปริมาณผู้โดยสารแล้ว ก็ต้องรักษากำไรต่อที่นั่งไว้ด้วย รวมทั้งต้องผลักดันการขายตั๋วโดยสารเชื่อมต่อเส้นทางบินกับสายการบินไทยสมายล์ เพื่อให้การบินไทยและไทยสมายล์มีรายได้เพิ่มมากขึ้น.

ปีนี้ปลดล็อก “เอฟเอเอ” สามารถบินเข้าสหรัฐอเมริกาได้แล้ว

No Comments
เอฟเอเอ

         นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาที่สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (เอฟเอเอ) ของสหรัฐฯ

         ลดระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินในประเทศไทย จากระดับที่ 1 (Category 1) มาอยู่ในระดับที่ 2 (Category) ทำให้ไม่สามารถบินเข้าสหรัฐฯได้ว่า ไทยได้แก้ไขปัญหา เพื่อให้ไทยได้ปรับระดับจากชั้นที่ 2 เป็นอยู่ในชั้นที่ 1 ล่าสุดก็ได้เชิญ เอฟเอเอ เข้ามาตรวจสอบนักบิน ในเครื่องบินแต่ละรุ่นที่มีให้บริการ

         และขณะนี้ได้ตัวผู้ตรวจสอบนักบินเกือบจะทุกรุ่นแล้ว ยังขาดผู้ตรวจสอบนักบินในเครื่องบิน รุ่นเอทีอาร์ ดังนั้น จึงจะไปจ้างนักบินที่ทำการบินในเครื่องบินรุ่นดังกล่าว มาตรวจสอบนักบินที่ทำการบินในรุ่นดังกล่าวอีกทีหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันนั้น สายการบินในไทยที่ยังใช้เครื่องบินรุ่นนี้คือ สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส แต่ก็ยืนยันว่าในปีนี้ ประเทศไทยจะสามารถปลดล็อกเงื่อนไขของเอฟเอเอได้อย่างแน่นอน

         ทั้งนี้ ในการแก้ไขข้อบกพร่อง ด้านมาตรฐานการบินที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย (SSC) จำนวน 33 ข้อได้สำเร็จ และปลดธงแดงจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) ได้เมื่อปี 2560 ล่าสุด กพท. ได้แก้ไขข้อบกพร่องที่ไม่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัยจำนวน 463 ข้อ จนไอเคโอได้เข้ามาตรวจสอบและก็พบว่าระดับประสิทธิผลของการนำมาตรฐานไอเคโอ มาใช้บังคับในประเทศของไทยเพิ่มขึ้นเป็น 65.07% สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดคือ 60%.